TRANG CHỦ‎ > ‎

Tour du lịch hành hương


1. Vũng Tàu (1 ngày)
Hành trình: Chùa Bửu Long - Thiền viện Thường Chiếu - Chùa Bún Riêu - Linh Sơn cổ tự - Thiền viện Chơn Không - Niết Bàn Tịnh xá - Chùa Quan Âm - Thích Ca Phật đài - Đại Tòng Lâm - Chùa Bánh Xèo
https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/du-xuan-thap-tu---vieng-kieng-chua

Hành trình: Quan Âm Phật Đài - Chùa Xiêm Cán - Chùa Ghositaram - Chùa Chén Kiểu - Chùa Dơi - Chùa Đất Sét - Chùa Kh'leang -  Chùa Sam Rông - Chùa Nam Nhã - Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam
https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/du-xuan-thap-tu---vieng-kieng-chua/du-xuan-thap-tu-bac-lieu---soc-trang---can-tho

Hành trình: Miếu bà Chúa Xứ - Tây An cổ tự - Chùa Hang - Chùa Phù Dung - Thạch Động thôn vân - Chùa Xà Xía - Chùa Phật Đà - Thiền viện phương Nam - Chùa Nam Nhã - Chùa Ước.

Hành trình: Linh Quy Pháp Ấn - Linh Sơn - Linh Quang - Linh Phước - Quan Âm - Thiên Vương Cổ Sát - Linh Phong - Thiền viện Trúc Lâm - Thiền viện Vạn Hạnh - Vĩnh Minh tự viện.
https://sites.google.com/site/phuclanhtravel0961809980/trang-chu/du-xuan-thap-tu---vieng-kieng-chua
5. Tour vía bà chúa Xứ Châu Đốc
6. Tour Bạc Liêu - Cha Diệp
7. Tour Đức mẹ Tà pao
8. Hành hương thánh địa La Vang