Thăm lại chiến trường xưa

1. Thành cổ Quảng Trị
2. Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải
3. Nghĩa trang Trường Sơn
4. Tượng đài Mẹ Suốt
5. Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
6. Ngã ba Đồng Lộc
7. Quê Bác
8. Quảng trường Hồ Chí Minh
9. Đại nội Huế
10. Động Thiên Đường

DANH SÁCH TOUR DU LỊCH VỀ NGUỒN VÀ THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Comments